Rəngləri ingilis dilində öyrənək!

 

Blue [ blu ] – mavi , göy

 

  Red [ red ] – qırmızı

 
 
 Yellow [ yelou ] – sarı
 
  Green [ qrin ] – yaşıl

  


White [ vayt ] – ağ

 
 

   

Black [ blək ] - qara

 
 
 Grey [ qrey ] – boz
 
 Brown [ braun ] – qəhvəyi
 

 
 Pink [ pink ] – çəhrayı
 
 Purple [ pöpl ] – bənövşəyi
 
 
Orange [ orinc ] – narıncı 

 

What colour  is it? [ vot kalə iz it ] Bu nə rəngdir?

It is blue [ it iz blu ] Bu mavi rəngdir.

Tapşırıq Tapşırıq: Şəkildə göstərilən predmetlər nə rəngdədir? Bildiyin rəngləri anana de:

 

What colour  is it? [ vot kalə iz it]  
    It is.. [ it iz ] .........
 

 

What colour  is it? [ vot kalə iz it] 
  It is.. [ it iz ] ............
 

 
 
What colour  is it? [ vot kalə iz it] 
It is.. [ it iz ] .....................
 
 
What colour  is it? [ vot kalə iz it] 
   It is.. [ it iz ] ...........................
 

 

What colour  is it? [ vot kalə iz it ]
  It is.. [ it iz ] .....................

 
What colour  is it? [ vot kalə iz it] 

  It is.. [ it iz ] ............................ 
Tapşırıq Tapşırıq: İndi isə sən özün sual ver ki, şəkildə qeyd edilən heyvan və əşyaların rəngini yadında saxlaya biləsən.
 

 

What colour  is it? [ vot kalə iz it]   
    It is.. [ it iz ] .........
 

 

What colour  is it? [ vot kalə iz it] 
  It is.. [ it iz ] ............
 

 
 
What colour  is it?[ vot kalə iz it ]
It is.. [ it iz ] .....................
 
 
What colour  is it? [ vot kalə iz it]  
   It is.. [ it iz ] ...........................

 

What colour  is it? [ vot kalə iz it 
  It is.. [ it iz ] .....................

 

What colour  is it? [ vot kalə iz it]  
  It is.. [ it iz ] ............................ 
Tapşırıq Tapşırıq: Göyqurşağı nə rəngdədir? Gördüyün bütün rəngləri sadala:
 
 


 It is red  [ it iz red]

   It is.. [ it iz ] ........
   It is.. [ it iz ] .......
   It is.. [ it iz ] .......
   It is.. [ it iz ] .......
   It is.. [ it iz ] .......
   It is.. [ it iz ] .......

Tapşırıq Tapşırıq: Göyqurşağı haqqında olan şeri əzbərlə:
 
 

My Rainbow [ may reynbou ]  - Mənim göy qurşağım

 

   Red and yellow [ red ənd yelou ] – Qırmızı və sarı
   Pink and green [ pink ənd qrin ] – Çəhrayı və yaşıl
   Purple and orange and blue [ pöpl ənd orinc ənd blu ] – Bənövşəyi və narıncı və mavi ( göy )
   It’ s my rainbow [ its may reynbou ] - Bu mənim göy qurşağımdı
   It’ s my rainbow [ its may reynbou ] – Bu mənim göy qurşağımdı
   I like the rain. And you? [ Ay layk ze reyn ənd yu ] - Mən yağışı sevirəm. Bəs sən?
 

 Lüğət
 

Rainbow [ reynbou ] – göy qurşağı
I like the rain. And you? [ ay layk ze reyn ] – Mən yağışı sevirəm. Bəs sən?
 

 

 

 

 

 Baxıldı:

 
QEYDLƏR